บริการแปล

หลังจาก 1-Stop ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 17100/2015 ในปี 2018 เราได้มีการปรับระบบการบริหารงานแปลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้เราสามารถควบคุมการแปลได้ทุกขั้นตอน ใช้ประโยชน์จากนักภาษาได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

TEP (แปล/ ตรวจเรียบเรียง/ พิสูจน์อักษร)

Translation Services1-Stop มีทรัพยากร ทีมงาน ความรู้ และเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงเพื่อแปลตัวอักษรให้ถูกต้อง แต่ยังหมายรวมถึงการปรับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้ข้อความของคุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

โดยปกติแล้วการแปลเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการ 3 ขั้นตอนก่อนการเผยแพร่ หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการตรวจเรียบเรียงภาษา ตามด้วยการพิสูจน์อักษร ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นมากที่จะทำให้เนื้อความที่แปลออกมามีคุณภาพ อ่านเข้าใจง่าย มีความคงเส้นคงวาในการใช้คำ

การตรวจเรียบเรียงภาษาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตรวจทานแก้ไข โดยจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเนื้อความเพื่อความถูกต้องและการอ่านที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นการให้ความสำคัญกับคำศัพท์เฉพาะทางมากกว่ารูปแบบของเนื้อหา ผู้เรียบเรียงภาษาของ 1-Stop จะทำการตรวจสอบความถูกต้องทั้งในแง่ของภาษา การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และมีข้อมูลเฉพาะด้านที่ครบถ้วน

การพิสูจน์อักษรหมายรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องด้านการสะกด หลักไวยากรณ์ วากยสัมพันธ์ และหลักการทางภาษาต่างๆ อย่างไรก็ตามผู้พิสูจน์อักษรจะไม่ย้อนไปอ้างอิงถึงชิ้นงานต้นฉบับ ไม่ตรวจสอบคำศัพท์เฉพาะทางหรือตรวจสอบความถูกต้องและบริบทของเนื้อความ แต่จะมุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขอักขระทั้งหมดเท่านั้น

หลังจาก 1-Stop ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 17100/2015 ในปี 2018 เราได้มีการปรับระบบการบริหารงานแปลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้เราสามารถควบคุมการแปลได้ทุกขั้นตอน ใช้ประโยชน์จากนักภาษาได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

การแปลเชิงสร้างสรรค์

ในการขยายตลาดไปสู่ตลาดใหม่ บางครั้ง “การแปล” เพียงอย่างเดียวอาจส่งสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายในตลาดนั้นได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้น “การแปลเชิงสร้างสรรค์” จึงเป็นคำตอบ เนื่องจากเป็นการรวมกันของ “การแปล + สร้างสรรค์ขึ้นใหม่” ตามปกติแล้วการแปลเชิงสร้างสรรค์มักปรากฏให้เห็นอยู่ในการแปลสารในภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยยังรักษาความหมาย บริบท และสไตล์ของต้นฉบับเอาไว้

การถอดไฟล์เสียง

การถอดไฟล์เสียงคือการเปลี่ยนข้อความเสียงให้เป็นข้อความตัวอักษร โดยมากจะเป็นขั้นตอนแรกของการแปลบทบรรยายหรือบทพากย์เสียง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักแปล ผู้กำกับ หรือนักพากย์ ในการดำเนินงานส่วนต่างๆ ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

การจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ (DTP)

เมื่อมีการสื่อสารข้อความออกไปในหลากหลายภาษา โดยยังต้องรักษาการวางแบบของต้นฉบับไว้ การบริการจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ หรือ DTP เป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อให้รูปแบบสิ่งพิมพ์ในทุกภาษามีความเป็นเอกภาพ นี่คือเหตุผลที่ 1-Stop ทุ่มเทคัดสรรผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อแนะนำในสิ่งที่อาจจำเป็นสำหรับคุณ

การตรวจแก้หลังใช้คอมพิวเตอร์แปลภาษา (MTPE)

แม้เราอาจคิดว่า โดยกรณีส่วนใหญ่แล้วไม่มีทางทดแทนนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้
โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นจุดสนใจ “การใช้คอมพิวเตอร์แปลภาษา” อาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่อยากเผชิญปัญหาเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตรวจแก้หลังการใช้คอมพิวเตอร์แปลภาษาเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์กับมนุษย์ที่ลงตัวที่สุด

กระบวนการตามหลักการนี้เริ่มต้นที่การ “ฝึก” คอมพิวเตอร์ (อาทิ ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเข้าเครื่อง) ก่อนจะเริ่มต้นแปล ข้อมูลยิ่งดี ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี จากนั้นจึงไปผ่านการตรวจเรียบเรียงและพิสูจน์อักษรโดยนักภาษาที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ขั้นตอนนี้จะเป็นการกลั่นกรองขจัดความผิดพลาดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์แปลภาษา ในระหว่างที่ปรับปรุงรูปแบบการเขียนให้ดีขึ้นและทำให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นเทียบเท่ากับการแปล ตรวจเรียบเรียงและพิสูจน์อักษรที่ใช้คนดำเนินการ ส่งผลให้ได้ปริมาณงานแปลที่มากขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง

การปรับหน่วยความจำการแปล

ในขั้นตอนของการสร้างหน่วยความจำการแปลหรือ TM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยคที่เคยแปลมาก่อนหน้านี้ การปรับหน่วยความจำการแปลถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คำศัพท์ของชิ้นงานต้นฉบับจับคู่กับคำแปลที่ถูกต้องในฐานหน่วยความจำที่มี บริการปรับหน่วยความจำการแปลของ 1-Stop จะช่วยให้คุณสร้างฐานหน่วยความจำคำแปลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการแปลเร็วยิ่งขึ้น และลดต้นทุนการแปลได้เป็นอย่างดี

Free Quote ขอใบเสนอราคา ฟรี