คอร์สสอนภาษา

ภาษาอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว หากต้องการจะสื่อสารด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ ความรู้ในเรื่องไวยากรณ์หรือคำศัพท์นั้นอาจไม่เพียงพอ แต่เราจำเป็นต้องรู้บริบทและวัฒนธรรมของทั้งสองภาษานั้นด้วย

ในฐานะที่ 1-Stop เป็นแหล่งบริการแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านภาษาของคุณ เราสามารถช่วยคุณทลายกำแพงด้านภาษาลงได้ด้วยการเรียนการสอนที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาที่ต้องการได้อย่างมั่นใจ ทีมผู้สอนมืออาชีพของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้และฝึกฝนภาษาได้ด้วยวิธีที่สนุกสนานไม่เหมือนใคร โดยเรามีหลักสูตรทั้งหมดสามประเภท ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ และภาษาอังกฤษทั่วไป

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

Language Coursesภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุดภาษาหนึ่งในโลก ดังนั้น ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของคุณ หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ยังมีการทดสอบภาษาและการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าบริบทและภาษาเฉพาะทางแบบใดที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของชั้นเรียนนั้นๆ ตัวอย่างชั้นเรียนของเราได้แก่ การเจรจา การนำเสนอ การเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สอนของเราได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์มากมายกับนักเรียนจากแวดวงธุรกิจและพื้นเพที่หลากหลาย หลักสูตรของเราเน้นให้ผู้เรียนได้โต้ตอบ โดยใช้การสวมบทบาทตามสถานการณ์ในชีวิตจริง
สุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการประเมินความสามารถและความเข้าใจคำศัพท์ที่นำมาใช้ โครงสร้างไวยากรณ์ และระดับภาษาใหม่ๆ โดยผู้เรียนและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายฝึกอบรมจะได้รับผลการประเมินพร้อมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อเก็บเป็นบันทึกสำหรับอ้างอิง

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ

TOEFL IELTS และ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ยอมรับโดยมหาวิทยาลัยและบริษัทนานาชาติต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก การเตรียมสอบเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการเข้ามหาวิทยาลัยและยังเป็นข้อกำหนดสำคัญของบริษัทหลายๆ แห่ง ไม่เพียงแค่เกรดเฉลี่ยของคุณหรือประวัติการทำงาน แต่คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมีส่วนตัดสินอนาคตทางการศึกษาและความก้าวหน้าด้านอาชีพการงานของคุณ

ผู้ฝึกสอนของเราอยู่ในวงการและรู้ดีว่าต้องเตรียมตัวนักเรียนอย่างไรบ้าง รวมถึงมีเคล็ดลับต่างๆ ในการจัดการกับความกดดันระหว่างการทำแบบทดสอบ เราใช้เอกสารประกอบการสอนที่ทันสมัยและใช้เทคนิคที่ปรับให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน

ภาษาอังกฤษทั่วไป

หากต้องการจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างภาษา วิธีการสร้างประโยค และการเลือกใช้คำศัพท์ในสถานการณ์ บริบท และวัฒนธรรมที่ต่างกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเราจะเน้นบทสนทนาทั่วไปและทักษะสำคัญทั้งสี่ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าคุณจะไปสังสรรค์กับเพื่อน เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไปซื้อของ เป็นต้น โดยเรามีตั้งแต่หลักสูตรผู้เริ่มต้นที่มีบทเรียนง่ายๆ ไปจนถึงหลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้ที่มีความรู้แล้ว

Free Quote ขอใบเสนอราคา ฟรี