นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ 1-Stop Translation USA, LLC

1-Stop Translation USA, LLC เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการด้านภาษาและการแปลระดับโลก ถูกรวมเป็นแบรนด์ 1-Stop และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยด้านข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัททั้งหมดในเครือปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation, GDPR) ซึ่งมีผลในสหภาพยุโรปตั้งแต่พฤษภาคม 2018 ข้อกำหนดของ GDPR และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield Framework) และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-US Privacy Shield Framework) รวมถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์มีผลต่อทุกๆ บริษัทในเครือ รวมถึง 1-Stop Translation USA, LLC

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เรารวบรวม ประมวลผล และเก็บสะสมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายไม่มีผลต่อข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมทางออฟไลน์ โดยมีคุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เรานำไปประมวลผลแก่เราโดยตรง เนื่องด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คุณได้ส่งคำขอข้อมูลมาถึงเรา
 • คุณได้สั่งซื้อบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา
 • คุณได้สมัครงานหรือฝึกงานกับเรา
 • คุณเป็นตัวแทนจากหน่วยงานของคุณ

ดังนั้น เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการที่คุณต้องการ การประมวลผลข้อมูลของคุณจะอยู่บนพื้นฐานทางกฏหมาย ซึ่งเป็นข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวได้ เราจะจัดการกับข้อมูลของคุณอย่างยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมายในทุกๆ กรณี

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เราใช้มาตรการทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกนำไปประมวลผลและเก็บรักษาโดยปลอดภัย เราได้พัฒนาระบบการจัดการเบ็ดเสร็จที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 17100:2015 ซึ่งรวมถึงนโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมและออกแบบมาเพื่อรับรองว่าแนวปฏิบัติการในการบริหารจัดการโดยโปร่งใสและยุติธรรมจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของเราในทุกด้าน รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปประมวลผลและเก็บรักษาโดยปลอดภัย เราได้นำมาตรการความปลอดภัยขององค์กรและมาตรการทางเทคนิคต่างๆ มาใช้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลที่เป็นไปตาม GDPR โดยมีแนวทางที่เจาะจงสำหรับลูกจ้าง ผู้ดำเนินการรับช่วงต่อ และลูกจ้างอิสระ
 • สัญญาห้ามเปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับสำหรับลูกจ้างและผู้รับเหมา (ผู้ประมวลผลรับช่วงต่อและลูกจ้างอิสระ)
 • การพัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์เบสให้เป็นที่ดำเนินการจัดการข้อมูลของเรา ซึ่งพนักงานและผู้รับเหมาสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก โดยมีข้อจำกัดอย่างเหมาะสม
 • ให้แนวทางและขอให้ผู้รับเหมาของเราปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและพกพาของพวกเขาด้วย
 • กระบวนการและวิธีโอนข้อมูลที่เหมาะสมผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความปลอดภัยและใช้มาตรการเพิ่มเติมเช่นการสร้างรหัสลับ
 • นโยบายที่เหมาะสมในการเก็บสะสมเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล และการลบข้อมูลเมื่อทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นเมื่อเสร็จสิ้น
 • มาตรการที่ดีพอเพื่อรับรองการเก็บรักษาเอกสารไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลาย
 • การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของลูกค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่เราพบว่ามีเหตุข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทันที

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานให้บริการหรือจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิในการ “ถูกลืม” ของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดบางประการหากข้อมูลของคุณนั้นมีอยู่ในเอกสารสัญญาหรือเอกสารทางการเงิน (ซึ่งเราจำเป็นต้องเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ) หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องรับรองความคุ้มครองทางกฎหมาย

เรายอมรับสิทธิที่คุณได้รับจาก GDPR ภายในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เช่น สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง สิทธิในการลบและสิทธิในการจำกัดการประมวลผล (ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎหมายนั้นๆ) และสิทธิในการให้หรือโอนย้ายข้อมูล (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ของคุณ

เราจะไม่ใช้เทคนิคการศึกษาข้อมูล (profiling) และจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่มีข้อกำหนดทางกฎหมายจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือในกรณีที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

เว็บไซต์ของเราจะใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์จาก Google Inc. (“Google”) ซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการต่างๆ ของเราให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ 1-StopAsia จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ เข้าใจง่าย และเน้นการใช้งานของลูกค้า Google Analytics จะใช้คุกกี้ที่ติดตามรูปแบบการใช้งานที่คุณชอบขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นั่นจะช่วยให้เราสามารถปรับการนำทางต่างๆ ให้ง่ายขึ้น หรือเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ ที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งานของคุณให้ดีขึ้น ข้อมูลที่สร้างขึ้นในระหว่างนั้นจะไม่เปิดเผยชื่อ ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้งานและตัวเลือกความเป็นส่วนตัวต่างๆ ของ Google ได้ที่
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

หากมีคำถามหรือปัญหาใดๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล คุณสามารถส่งคำถามของคุณมาได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่พร้อมให้ข้อมูลและคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองข้อมูล และรับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลติดต่อของเขาคือ
Phone: +1-213-480-0011 x1200.
E-mail: info@1stopasia.com.

อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 2562

Free Quote ขอใบเสนอราคา ฟรี