“ฉันแค่อยากเดินช้าลง เพื่อให้เห็นสิ่งอื่นมากขึ้น” วัฒนธรรม Gap Year ในไทยที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาจบใหม่

You may also like:  ประเด็นที่น่าสนใจ ทำไมคนไทยถึงอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ