การสนทนาด้วยสำนวนเด็กๆที่จะช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้น

You may also like:  การแปลภาษา การทำความรู้จักคนแปลกหน้าในรูปแบบหนึ่ง